Doelstelling

            Het bevorderen dat Hooge Mierde een leefbaar en dynamisch dorp is en blijft waar
            jong en oud veilig en prettig kunnen wonen en leven met uitstekende voorzieningen
            voor welzijn, zorg, onderwijs, sport, cultuur, recreatie en werkgelegenheid.
 

Plaatsbepaling in de gemeente


Onze stichting behartigt de belangen van Hooge Mierde en is een officieel adviesorgaan voor het gemeentebestuur van Reusel-de Mierden. Goede communicatie en samenwerking tussen gemeente en de dorpsraad Hooge Mierde voorkomt misverstanden en levert voor beide partijen veel extra’s op.

Daarom heeft de gemeente Reusel – De Mierden afspraken gemaakt met de dorpsraad Hooge Mierde over deze samenwerking. Deze afspraken zijn vastgelegd in de vorm van een convenant.


> Interview met de Dorpsraad in de Uitstraling

   ©2009-2011 Dorpsraad Hooge Mierde     |     info@dorpsraadhoogemierde.nl     |     Disclaimer & Credits