Welkom op de website van de Dorpsraad Hooge Mierde. Met deze website willen wij u als dorpsbewoner informeren over wie we zijn, waar we voor staan, wat we doen en waarmee we ons bezighouden.

Daarnaast bevat de site allerlei actuele informatie over de stand van zaken van allerlei projecten en activiteiten die mede door de dorpsraad worden uitgevoerd t.b.v. ons dorp.

Graag nodigen wij u uit om als dorpsbewoner uw mening te ventileren middels een email aan ons, juist uw mening is voor ons van belang om ons te ondersteunen in onze contacten met de Gemeente.


 

Volgende vergadering


De volgende vergadering van de Dorpsraad:

maandag 13 januari 2014,
21:00 uur, de Schakel

 

Verslagen


De verslagen van de Dorpsraad zijn te downloaden:

  > November 2013
  > naar alle verslagen

 

Nieuwsbrieven


Download hier de laatste nieuwsbrief van de Dorpsraad:

  > nieuwsbrief 16
  > naar alle nieuwsbrieven

 

Overige


  > Flyer ouderpanel
  > Artikel kerstboom
  > Presentatie ontmoetingsavond 2013
  > Publicatie DR mbt bestek openbaar vervoer
 

   ©2009-2013 Dorpsraad Hooge Mierde     |     info@dorpsraadhoogemierde.nl     |     Disclaimer & Credits