Disclaimer


Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van deze website van de Dorpsraad Hooge Mierde (teksten, afbeeldingen, foto’s,
ontwerpen en andere zaken) zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten.

Zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de Dorpsraad Hooge Mierde is het niet toegestaan om delen van deze website te
gebruiken in andere websites of voor enige andere toepassing. Deze website kan gegevens bevatten die zijn beschermd door copyright
en door andere wet- of regelgeving inzake copyright van derden en deze zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd.

Verantwoording/aansprakelijkheid

De Dorpsraad Hooge Mierde heeft deze website met zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld naar beste kennis en weten. Toegang
tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan. Claims t.a.v. schade
en garantie veroorzaakt door mogelijk onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten.
De Dorpsraad Hooge Mierde is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade (ook niet voor indirecte- en/of gevolgschade) die kan voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van deze website of de daarin aangebrachte verwijzingen.

Verwijzingen naar andere websites
Deze website bevat mogelijk verwijzingen (hyperlinks) naar websites welke worden beheerd door derden. De Dorpsraad Hooge Mierde is
niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites.

Onjuistheden
Mocht u ondanks onze goede zorg toch iets op deze website zien staan wat onze aandacht vraagt (bijv. uw foto die wij zonder
toestemming op deze website hebben gebruikt), dan kunt u daarover contact opnemen met de Dorpsraad Hooge Mierde.
De Dorpsraad Hooge Mierde heeft 2 weken om eventuele onjuistheden op te lossen.


©2009-2022 Dorpsraad Hooge Mierde


   ©2009-2020 Dorpsraad Hooge Mierde     |     secretaris@dorpsraadhoogemierde.nl     |     Disclaimer & Credits