In het algemeen vergadert de dorpsraad
elke 3e dinsdag van de maand
in de Schakel om 19.30 uur.

Deze vergaderingen zijn openbaar !!

Wilt U een vergadering bijwonen:
laat het even weten aan onze secretaris.

   ©2009-2020 Dorpsraad Hooge Mierde     |     secretaris@dorpsraadhoogemierde.nl     |     Disclaimer & Credits