Website


Met deze website willen wij u als dorpsbewoner informeren over wie we zijn, waar we voor staan, wat we doen en
waarmee we ons bezighouden.
Daarnaast bevat de site allerlei actuele informatie over de stand van zaken van allerlei projecten en activiteiten
die mede door de dorpsraad worden uitgevoerd t.b.v. ons dorp.

Graag nodigen wij u uit om als dorpsbewoner uw mening te ventileren middels een email aan ons,
juist uw mening is voor ons van belang om ons te ondersteunen in onze contacten met de Gemeente.


Doelstelling

            Het bevorderen dat Hooge Mierde een leefbaar en dynamisch dorp is en blijft waar
            jong en oud veilig en prettig kunnen wonen en leven met uitstekende voorzieningen
            voor welzijn, zorg, onderwijs, sport, cultuur, recreatie en werkgelegenheid.
 

Plaatsbepaling in de gemeente


Onze stichting behartigt de belangen van Hooge Mierde en is een officieel adviesorgaan voor het gemeentebestuur van Reusel-de Mierden. Goede communicatie en samenwerking tussen gemeente en de dorpsraad Hooge Mierde voorkomt misverstanden en levert voor beide partijen veel extra's op.

Daarom heeft de gemeente Reusel-de Mierden afspraken gemaakt met de dorpsraad Hooge Mierde over deze samenwerking. Deze afspraken zijn vastgelegd in de vorm van een convenant.   ©2009-2020 Dorpsraad Hooge Mierde     |     secretaris@dorpsraadhoogemierde.nl     |     Disclaimer & Credits